All Inclusive kørekortpakke kr. 16.300,-

Hvad er der i pakken ?

Når du skal tage et kørekort er der en masse lovregler, som man skal overholde, mht. hvad man skal igennem for at få et kørekort.

Alt dette har vi samlet i en pakke til dig, så dit kørekortforløb bliver let, nemt og bekvemt.

VI KALDER DET SMÆK FOR SKILLINGEN !

Indhold i pakken:


 • Teorikursus på køreskolen 29 lektioner á 45 min.
 • 4 måneders online prøver/teoriundervisnings lektioner.
 • Manøvrebane 4 lektiuoner á 45 min.
 • Færdselsrelateret Førstehjælpskursus.
 • Praktiske køretimer lovpligtigt 16 lektioner á 45 min. på vej.
 • Glatbanekursus på Køreteknisk anlæg 4 lektioner á 45 min.
 • Prøvegebyr til politiet.
 • Praktisk køretime 1 lektion á 45 min. 3 til 4 dage før køreprøven.
 • Opvarmning før køreprøven 2 lektioner á 45 min. 
 • Leje af skolevognen til køreprøven.
 • Transport til og fra stationen når du skal til teori.
 • Transport til og fra køreteknisk anlæg.
 • Fuld forplejning når du er til teori.

Skal jeg selv gøre noget ?

Ja, du skal få taget et pasfoto, og bestille en tid hos din egen læge, så du kan få en lægeerklæring.

Jeg har fået frakendt min førerret

Har du fået frakendt din førerret og gerne vil have den igen, skal førerretten generhverves. At generhverve betyder, at du kan få din førerret igen på visse betingelser. En betingelse er, at man består en kontrollerende køreprøve. En anden betingelse kan være at man skal gennemføre et kursus i alkohol/narko/trafik (ANT-kursus), hvis frakendelse fx skyldes spirituskørsel. Er din førerret frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op på et af landets kommuner - og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret, når du møder op i kommunen. 
 • dit kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas.

Hvis du hverken har et kørekort af kreditkortmodellen eller gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation.

 • dit brev vedrørende frakendelsen, hvor det fremgår, hvornår du skal til kontrollerende prøve.

Er din førerret blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op på et af landets kommuner og medbringe:

 • en udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret , når du møder op i kommunen 
 • et gyldigt pas. Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe en original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation. 
 • et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Når politiet har godkendt din ansøgning, skal du huske at informere kommunen, så kommunen kan foretage den sidste kontrol af ansøgningen, før der kan bestilles en tid til en kontrollerende køreprøve.

Betinget frakendelse

Hvis du får frakendt din førerret betinget, har du dit kørekort i en tre-årig prøveperiode, hvis:

 • du består en kontrollerende køreprøve, som består af en teori- og køreprøve.
 • du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Hvis du gør det, vil du miste dit kørekort ubetinget for en periode på mindst 6 måneder.

Hvis din førerret er blevet frakendt betinget, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve. Det vil fremgå af politiets afgørelse, hvornår der er frist for at have bestået den kontrollerende køreprøve.

Hvis din førerret er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel efter den 1. september 2005 eller derefter, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve din førerret.

Ubetinget frakendelse

Ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Har du været frakendt i tre år eller mere, får du ”kun” kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier, som du gerne vil have tilbage.

Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.

Kørselsforbud kr. 7.800,-


Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus).

Særlig køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i fire udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

 • trafikadfærd
 • grundregler for bilkørsel
 • manøvrer på vej
 • særlige risikoforhold.

Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus)

Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) for at få retten til at føre bil tilbage.